YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào? 

  • A. Từ 12 đến 18/12/1976
  • B. Từ 14 đến 20/12/1976
  • C. Từ 10 đến 20/12/1976
  • D. Từ 15 đến 20/12/1976

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ 14 đến 20/12/1976

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA