YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là hạn chế của thời kì nào? 

  • A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965)
  • B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1986 - 1973)
  • C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)
  • D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là hạn chế của thời kì thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3795

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA