AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng?

  • A. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại
  • B. Nhôm và crom đều phản ứng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.
  • C. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ.
  • D. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  B sai do Cr chỉ bị oxi hóa lên Cr+2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>