MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch chứa 1 mol KOH vào dung dịch chứa 0,4 mol CrCl2 rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì lượng kết tủa cuối cùng thu được là bao nhiêu gam?

  • A. 41,2.
  • B. 34,4.
  • C. 20,6.
  • D. 17,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ban đầu: 2KOH + CrCl2 → Cr(OH)2 + 2KCl
  ⇒ n\(\tiny Cr(OH)_2\) = 0,4 mol; n KOH dư = 0,2 mol
  Khi để ngoài không khí thì:
  4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3
  Cr(OH)3 + KOH → KCrO2 + 2H2O
  ⇒ n\(\tiny Cr(OH)_3\) còn lại = 0,4 - 0,2 = 0,2 mol
  ⇒ m kết tủa = 20,6 g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA