AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch KOH loãng vào dung dịch K2Cr2O7 là:

  • A. Không có hiện tượng chuyển màu.
  • B. Dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam.
  • C. Xuất hiện kết tủa trắng.
  • D. Dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi cho KOH loãng vào K2Cr2O7 do có môi trường base nên làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận: Cr2O72- + H2O → CrO42- + H+
  (H+ bị trung hòa nên số mol giảm)
  ⇒ dung dịch chuyển từ màu cam sang màu vàng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>