AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất sau: Cr, Cr2O3, Cr(OH)3, CrO3, K2CrO4, CrSO4. Số chất tan trong dung dịch NaOH loãng, dư chỉ tạo ra dung dịch là:

  • A. 5.
  • B. 3.
  • C. 6.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đó là Cr(OH)3, CrO3, K2CrO4.
  Với Cr thì tạo khí hidro; CrSO4 tạo kết tủa Cr(OH)2; Cr2O3 không phản ứng (Cr2Ochỉ tác dụng với NaOH đặc, nóng).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>