YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi cho Kalidicromat vào dung dịch HCl dư đun nóng xảy ra phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

  Nếu dùng 5,88g K2Cr2O7 thì số mol HCl bị Oxi hóa là:

   

  • A. 0,14 mol.
  • B. 0,28 mol.
  • C. 0,12 mol.
  • D. 0,06 mol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số mol HCl bị OXH chính là số mol HCl chuyển thành Cl2
  K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O
  ⇒ nHCl bị OXH = 2n\(\tiny Cl_2\) = 6n\(\tiny K_2Cr_2O_7\) = 6 × 0,02 = 0,12 mol 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2545

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Crom Sắt Đồng

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON