ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhận dạng người dùng là chức năng của:

  • A. Người quản trị
  • B. CSDL
  • C. Hệ quản trị CSDL
  • D. Người đứng đầu tổ chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhận dạng người dùng là chức năng của hệ quản trị CSDL

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA