AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảng phân quyền cho phép:

  • A. Phân các quyền truy cập đối với người dùng
  • B. Giúp người dùng xem được thông tin CSDL
  • C. Giúp người quản lí xem được các đối tượng truy cập hệ thống
  • D. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>