AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảo mật CSDL:

  • A. Chỉ quan tâm bảo mật dữ liệu
  • B. Chỉ quan tâm bảo mật chương trình xử lí dữ liệu
  • C. Quan tâm bảo mật cả dữ liệu và chương trình xử lí dữ liệu 
  • D. Chỉ là các giải pháp kĩ thuật phần mềm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA