AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là chức năng của biên bản hệ thống?

  • A. Lưu lại số lần truy cập vào hệ thống
  • B. Lưu lại thông tin của người truy cập vào hệ thống
  • C. Lưu lại các yêu cầu tra cứu hệ thống
  • D. Nhận diện người dùng để cung cấp dữ liệu mà họ được phân quyền truy cập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA