AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bảng phân quyền, các quyền truy cập dữ liệu, gồm có:

  • A. Đọc dữ liệu
  • B. Xem, bổ sung, sửa, xóa và không truy cập dữ liệu
  • C. Thêm dữ liệu
  • D. Xem, sửa, bổ sung và xóa dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>