AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch là:

  • A. phương pháp đốt nóng thử màu ngọn lửa.
  • B. phương pháp nhiệt phân để tạo kết tủa.
  • C. thuốc thử để tạo với ion một sản phẩm kết tủa, bay hơi  hoặc có sự thay đổi màu.
  • D. phương pháp thích hợp để tạo ra sự biến đổi về trạng thái, màu sắc từ các ion trong dung dịch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhận biết một ion trong dung dịch là người ta thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như một kết tủa, một hợp chất có mầu hoặc một chất khí khó tan sủi bọt hoặc một khí bay khỏi dung dịch.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>