AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch MgCl2, CaCl2, AlCl3 thì chỉ cần dùng một hoá chất nào sau đây?

  • A. Dung dịch KOH.
  • B. Dung dịch Na2CO3.
  • C. Dung dịch AgNO3.
  • D. Dung dịch H2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi cho kiềm vào:

  (1) tạo kết tủa trắng không tan Mg(OH)2

  (2) không hiện tượng

  (3) Lúc đầu tạo kết tủa sau đó kết tủa tan

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>