AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoá chất để phân biệt ba dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4 là gì?

  • A. giấy quỳ tím, dung dịch bazơ.
  • B. muối tan Ba2+, Cu kim loại.
  • C. Ba(OH)2 và dung dịch muối tan của Ag+
  • D. dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  BaSO4 kết tủa trắng

  AgCl kết tủa trắng

  Còn lại là HNO3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA