• Câu hỏi:

  Để nhận biết ion Fe2+ không dùng ion

  • A. OH-/không khí 
  • B. NH3/không khí.
  • C. SCN-.
  • D. MnO4-.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi có mặt không khí Fe2+ phản ứng với oxi và hơi nước trong không khí tạo Fe3+

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC