YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NaCl. Thuốc thử cần thiết để nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch:

  • A. BaCl2
  • B. NaHSO4.
  • C. Ba(OH)2
  • D. NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dùng Ba(OH)2 thì:
  +) NH4Cl: khí mùi khai
  +) AlCl3: Kết tủa keo sau đó tan
  +) FeCl3: Kết tủa nâu đỏ
  +) Na2SO4: kết tủa trắng
  +) (NH4)2SO4: kết tủa trắng + khí mùi khai
  +) NaCl: không có hiện tượng gì

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA