AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: Mg(NO3)2, NaNO3 , Fe(NO3)3 có thể dùng dung dịch:

  • A. HCl  
  • B. Qùy tím  
  • C. NaOH  
  • D. BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaOH phản ứng với Mg(NO3)2 tạo kết tủa trắng Mg(OH)2 

  Với Fe(NO3)3 tạo kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3

  Với NaNO3 không hiện tượng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>