ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt  KCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng

  • A. dung dịch AgNO3
  • B. dung dịch NaOH.      
  • C. dung dịch Ca(OH)2.
  • D. dung dịch Ba(OH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1) Không hiện tượng

  (2) tạo kết tủa trắng

  (3) tạo khí có mùi khai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT