AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4. Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ ?

  • A. Dùng muối bari.
  • B. Dùng quỳ tím và muối bari.
  • C. Dùng dung dịch Ba(OH)2.
  • D. Dùng dung dịch AgNO3 và quỳ tím.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Qùy tím sẽ tách 4 loại hóa chất thành 2 nhóm

  (I) Axit

  (II) Muối

  Sau đó cho Ba(OH)2 vào thì có kết tủa trắng tạo thành

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA