AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có các dd AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dd trên?

  • A. Quì tím.
  • B. Dung dịch NH3.
  • C. Dung dịch NaOH.
  • D. Dung dịch BaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta nhận biết được các chất nhờ màu sắc của các kết tủa hidroxit 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>