ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định da bình thường, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau: Nam bình thường 

  Biết rằng không có đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III.13 –III.14 trong phả hệ sinh một đứa con trai IV.16. Xác suất để đứa con này chỉ mắc một trong hai bệnh này

  • A. 3/16  
  • B. 13/40      
  • C. 17/40          
  • D. 84/200

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy ước gen:
  A,B: bình thường, a − bị bệnh bạch tạng, b – bị mù màu
  Xét bên người vợ:
  Mẹ vợ bị bạch tạng \( \Rightarrow \) vợ có kiểu gen Aa
  Anh vợ bị mù màu \({X^a}Y \Rightarrow \)Mẹ vợ có kiểu gen \({X^A}{X^a} \Rightarrow \)vợ có kiểu gen: \({X^A}{X^A}:{X^A}{X^a}\)

  Xét bên người chồng:
  Người số 9 có bổ bị bạch tạng nên có kiểu gen Aa
  Người số 10 có em gái bị bạch tạng \( \Rightarrow \)bố mẹ 5-6 có kiểu gen Aa \(\times \)Aa \( \Rightarrow \) người số 10 có kiểu gen: 1AA:2Aa

  Cặp vợ chồng 9 – 10: Aa x (1AA:2Aa) + (1A:la)(2Ala) \( \Rightarrow \) người 14 có kiểu gen: 2AA 3Aa
  - Người 14 không bị mù màu nên có kiểu gen X B Y

  Cặp vợ chồng 13  x 14: Aa(X B X B : X B X b )  x (2AA:3Aa)X B Y\( \leftrightarrow \)(1A:la)(3XB :1X b ) x (7A:3a)(X B :Y)

  XS người 16 : bị bạch tạng là 3/20; không bị bạch tạng là 17/20
  XS người 16 bị mù màu là 1/4 ; không bị mù màu là 3/4

  XS người 16 mắc 1 trong 2 bệnh là: \(\frac{3}{{20}} \times \frac{3}{4} + \frac{{17}}{{20}} \times \frac{1}{4} = \frac{{13}}{{40}} = 0,325\)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON