ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho bảng sau về đặc điểm của hai dạng hệ tuần hoàn 

  Cho các phương án sau:

   

  • A. 1-e, 2-a, 3-k, 4-f, 5-h, 6-i, 7-k, 8-c  
  • B. 1-e, 2-d, 3-k 4-f, 5-h, 6- i, 7-6, 8-c
  • C. 1 -a, 2-d 3-3 4-f, 5-h, 6-i, 7-5, 8-c            
  • D. 1-a 2-d, 3-g 4-f, 5-h, 6-i, 7-k, 8-c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON