ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin:

  (1) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin không tổng hợp được.

  (2) Gen bị đột biến làm tăng hoặc giảm số lượng prôtêin.

  (3) Gen bị đột biến làm thay đổi axit amin này bằng một axit amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của prôtêin.

  (4) Gen bị đột biến dẫn đến prôtêin được tổng hợp bị thay đổi chức năng.

  Các thông tin có thể được sử dụng làm căn cứ để giải thích nguyên nhân của các bệnh di truyền ở người là:

  • A. (1), (3), (4)
  • B. (1), (2), (4)
  • C. (1), (2), (3)
  • D. (2), (3), (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các thông tin căn cứ để giải thích là:(1), (2) và (4)

  Các bệnh di truyền có nguyên nhân chủ yếu là do vật chất di truyền bị biến đổi dẫn đến protein bị biến đổi cấu trúc và thay đổi chức năng và số lượng phân tử trong tế bào.

  (3) không được sung làm căn cứ để giải thích vì khi thay đổi acid amin này bằng acid amin khác nhưng không làm thay đổi chức năng của protein không làm thay đổi sự biểu hiện của tính trạng không giải thích được nguyên nhân các bệnh di truyền

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON