ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật lưỡng bội thụ tinh kép. Quá trình giảm phân tạo giao tử cái của 1 tế bào đã lấy từ môi trường nguyên liệu tương đương 108 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài là

  • A. 2n = 48  
  • B. 2n = 26             
  • C. 2n = 24   
  • D. 2n = 52 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quá trình hình thành giao tử cái trải qua 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân, nhưng 3 lần nguyên nhân kia của bào từ (n)

  Số nguyên liệu tương đương với số NST môi trường cung cấp là  \(2n \times \left( {{2^1} - 1} \right) + n\left( {{2^3} - 1} \right) = 108 + 2n = 24\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON