YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mục đích của việc bình đẳng giữa các tôn giáo là gì?

  • A. Tăng tinh thần đoàn kết dân tộc.
  • B. Thúc đẩy phát triển kinh tế.
  • C. Tăng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số.
  • D. Giúp cho các tôn giáo ít người trở nên đông người hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON