YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trong kinh doanh?

  • A. Nộp thuế và bảo vệ môi trường.
  • B. Tự chủ kinh doanh.
  • C. Chủ động tìm kiếm thị trường.
  • D. Khai thác thị trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON