YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các dân tộc ở Việt Nam được tham gia quản lý nhà nước và xã hội là biểu hiện quyền bình đẳng về

  • A. chính trị.
  • B. kinh tế.
  • C. văn hóa.
  • D. giáo dục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON