YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là

  • A. các bên cùng có lợi.
  • B. bình đẳng.
  • C. đoàn kết giữa các dân tộc.
  • D. tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98898

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON