AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động với biên độ 10 cm trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát là 0,01. Vật dao động với tần số góc 4 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Số chu kỳ dao động cho tới khi vật dừng lại là:

  • A. 2
  • B. 8
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(+\ N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{A}{4x_0} = \frac{A}{4\frac{\mu mg}{k}}\)
  \(\Rightarrow N = \frac{A}{4\frac{\mu g}{\omega }} = \frac{A.\omega ^2}{4\mu g} = \frac{0,1.4^2}{4.0,01.10} = 4\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>