YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động với biên độ 10 cm trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát là 0,01. Vật dao động với tần số góc 4 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Số chu kỳ dao động cho tới khi vật dừng lại là:

  • A. 2
  • B. 8
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(+\ N = \frac{A}{\Delta A} = \frac{A}{4x_0} = \frac{A}{4\frac{\mu mg}{k}}\)
  \(\Rightarrow N = \frac{A}{4\frac{\mu g}{\omega }} = \frac{A.\omega ^2}{4\mu g} = \frac{0,1.4^2}{4.0,01.10} = 4\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF