YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án sai khi nói về dao động cưỡng bức

  • A. Dao động với biên độ thay đổi theo thời gian
  • B. Dao động điều hòa
  • C. Dao động với tần số bằng tần số của ngoại lực
  • D. Dao động với biên độ không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dao động được duy trì bằng cách tác dụng vào nó một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn → A không đúng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON