YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dao động duy trì là dao động xảy  ra dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số:

  • A. bằng tần số của dao động tự do
  • B. bất kỳ
  • C. bằng nửa tần số của dao động tự do
    
  • D. bằng 2 lần tần số của dao động tự do

    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dao động duy trì là dao động xảy  ra dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số bằng tần số của dao động tự do

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF