MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Dao động duy trì là dao động xảy  ra dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số:

  • A. bằng tần số của dao động tự do
  • B. bất kỳ
  • C. bằng nửa tần số của dao động tự do
    
  • D. bằng 2 lần tần số của dao động tự do

    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dao động duy trì là dao động xảy  ra dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số bằng tần số của dao động tự do

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA