YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau khi tác dụng ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động đang ở trạng thái cân bằng thì ở giai đoạn chuyển tiếp:

  • A. Dao động của hệ chưa ổn định, biên độ tăng dần.
  • B. Dao động của hệ ổn định, biên độ tăng dần.
  • C. Dao động của hệ chưa ổn định, biên độ giảm dần.
  • D. Dao động của hệ ổn định, biên độ giảm dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi tác dụng ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động đang ở trạng thái cân bằng thì ở giai đoạn chuyển tiếp : Dao động của hệ chưa ổn định, biên độ tăng dần.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1143

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF