YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau khi tác dụng ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động đang ở trạng thái cân bằng thì ở giai đoạn chuyển tiếp:

  • A. Dao động của hệ chưa ổn định, biên độ tăng dần.
  • B. Dao động của hệ ổn định, biên độ tăng dần.
  • C. Dao động của hệ chưa ổn định, biên độ giảm dần.
  • D. Dao động của hệ ổn định, biên độ giảm dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi tác dụng ngoại lực tuần hoàn lên hệ dao động đang ở trạng thái cân bằng thì ở giai đoạn chuyển tiếp : Dao động của hệ chưa ổn định, biên độ tăng dần.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1143

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON