YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một hệ dao động có tần số riêng f0 = 2,5 Hz. Khi hệ chịu tác dụng của một ngoại lực có biểu thức F = F0sin(8πt) N thì hệ sẽ dao động cưỡng bức với tần số:

  • A. 4 Hz  
  • B. 2 Hz
  • C. 6 Hz
  • D. 7Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Hệ dao động cưỡng bức với tần số bằng tần số ngoại lực: 

  \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = \frac{{8\pi }}{{2\pi }} = 4Hz \Rightarrow A\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON