AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hệ dao động có tần số riêng f0 = 2,5 Hz. Khi hệ chịu tác dụng của một ngoại lực có biểu thức F = F0sin(8πt) N thì hệ sẽ dao động cưỡng bức với tần số:

  • A. 4 Hz  
  • B. 2 Hz
  • C. 6 Hz
  • D. 7Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Hệ dao động cưỡng bức với tần số bằng tần số ngoại lực: 

  \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = \frac{{8\pi }}{{2\pi }} = 4Hz \Rightarrow A\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA