AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các đại lượng sau, đại lượng nào không thay đổi theo thời gian trong dao động tắt dần:

            

  • A. Động năng.  
  • B. Cơ năng.       
  • C. Biên độ.    
  • D. Tần số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số là đại lượng không thay đổi theo thời gian trong dao động tắt dần 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>