YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thế ngẫu phối, tại thế hệ xuất phát có tần số kiểu gen là 0,16AA: 0 48Aa: 0 36aa.

  Tần số của các alen A: a lần lượt là:

  • A. 0,4: 0,6         
  • B. 0,3: 0,7       
  • C. 0,6: 0,4             
  • D. 0,7: 0,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tần số alen pA = 0,16 +01,48/2 = 0,4 => qa  = 1 - pA  = 0,6

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75182

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON