ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong cấu trúc phân tử ADN là:

  • A. A liên kết với T, G liên kết với X
  • B. A + G = T + X = 50%
  • C. A = T, G = X
  • D. A liên kết với U, G liên kết với X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong cấu trúc phân tử ADN là A liên kết với T, G liên kết với X

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON