YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của một gen nào đó lại nằm trên cùng một nhiễm sắc thể?

  • A. Đột biến lặp đoạn 
  • B. Đột biến đảo đoạn   
  • C. Đột biến mất đoạn     
  • D. Đột biến chuyển đoạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa 2 NST tương đồng có thể làm cho 2 alen của cùng 1 gen nằm trên 1 NST

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75240

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON