YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách li trước hợp tử gồm những trường hợp nào sau đây?
  (1) Cách li nơi ở (cách li sinh cảnh) (2) Cách li cơ học
  (3) Cách li địa lý  (4) Cách li mùa vụ (cách li thời gian)(5) Cách li tập tính

  • A. 1,2, 4,5 
  • B. 1,3,4, 5
  • C. 1,2,3
  • D. 2, 3, 4,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách ly trước hợp tử bao gồm 1,2,4,5

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON