AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện gồm 3 điện trở R1 = 2Ω, R2 = 5Ω, R3 = 3Ω, mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là 1,2A. Hệu điện thế đầu mạch U là: 

  • A. 10V
  • B. 11V
  • C. 12V
  • D. 13V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở mạch :

  R = R1 + R2 + R3 = 2 + 5 + 3 = 10Ω.

  Hiệu điện thế hai đầu mạch U là:

  U = I.R = 1,2.10 = 12V

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>