AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với 1 dây dẫn khác nhau. Dựa vào đồ thị cho biết điện trở R1,

  R2, R3 có giá trị là: 

  • A. R1 = 20Ω, R2 = 120Ω, R3 = 60Ω
  • B. R1 = 12Ω, R2 = 8,3Ω, R3 = 4,16Ω
  • C. R1 = 60Ω, R2 = 120Ω, R3 = 240Ω
  • D. R1 = 30Ω, R2 = 120Ω, R3 = 60Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ định luật Ôm ta có R = U/I.

  Từ đồ thị ứng với U = 12V ta có các giá trị I ta suy ra:

  R1 = 12/0,2 = 60Ω;

  R2 = 12/0,1 = 120Ω;

  R= 12/0,05 = 240Ω.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>