YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện trở R1=30 Ω   chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và điện trở R2=10  Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào HĐT nào dưới đây?

  • A. 80V, vì điện trở tương đương của mạch là 40Ω  và chịu đựng dòng điện có cường độ lớn nhất 2A.
  • B. 70V, vì điện trở  R1 chịu được HĐT lớn nhất 60V, điện trở  R2 chịu được 10V.
  • C. 120V, vì điện trở tương đương của mạch là 40Ω  và chịu đựng dòng điện có cường độ tổng cộng 3A.
  • D. 40V, vì điện trở tương đương của mạch là 40Ω  và chịu đựng dòng điện có cường độ 1A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B. 70V, vì điện trở R1 chịu được hiệu điện thế lớn nhất 60V, điện trở R2 chịu được 10V.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA