YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện trở R1=30 Ω  chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và điện trở R2=10  Ω  chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 1A. Có thể mắc song song hai điện trở này vào HĐT nào dưới đây? 

  • A. 10V.
  • B. 22,5V.
  • C. 60V. 
  • D. 15V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì U1= I1R1=2.30 = 60V, U2=I2R2= 1.10=10V, 

  Do hai điện trở này mắc song song với nhau nên chúng sẽ có hiệu điện thế bằng nhau, mà điện trở  R2 chịu hiệu điện thế lớn nhất là 10V nên ta chọn đáp án A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA