AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch điện gồm hai điện trở R1 = 6Ω, R2 = 3Ω mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Điện trở tương đương và cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là: 

  • A. R = 9Ω và I = 0,6A
  • B. R = 9Ω và I = 1A
  • C.  R = 2Ω và I = 1A
  • D. R = 2Ω và I = 3A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở mạch mắc song song

  \({R_{td}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{6.3}}{{6 + 3}} = 2\Omega \)

  Cường độ dòng điện:

  I = U/R = 6/2 = 3A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>