• Câu hỏi:

  Một bếp điện loại 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu 25oC . Hiệu suất của quá trình đun là 85%.biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Nếu gập đôi dây điện trở của bếp này và vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?

   

  • A. 370s
  • B. 120s
  • C. 74s
  • D. 185s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu 25oC là:
  Qi=m.c.(t2-t1) = 2. 4200. (100 - 25) = 630.000 (j) = 630 (KJ) 
  Nhiệt lượng bếp tỏa ra là:  \(Q= {Q_i \over H} \) = 741176,5 J
  Vậy thời gian cần thiết để đun sôi 2 lít nước trong điều kiện trên là: \(t= {Q\over P}\) = 741s = 12 phút 21 giây

  Do gập đôi dây điện trở và vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V nên : 

  • Tiết diện tăng 2 lần nên Điện trở giảm 2 lần. 
  • Chiều dài giảm 2 lần nên Điện trở giảm 2 lần. 

  Điện trở giảm 4 lần.
  Thời gian cần để đun sôi 2l nước khi đó cũng sẽ giảm 4 lần: t=\(T \over 4\) =\(741 \over 4\) = 185s

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC