AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R1 = 3Ω, R2 = 2Ω mắc nối tiếp; cường độ dòng điện qua mạch là 0,12A. Nếu mắc song song hai điện trở trên vào mạch thì cường độ dòng điện là: 

  • A. 1,2A
  • B. 1A  
  • C. 0,5A  
  • D. 1,8A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở mạch nối tiếp :

  R = R1 + R2 = 3 + 2 = 5Ω.

  Hiệu điện thế hai đầu mạch U là:

  U = I.R = 0,12.5 = 0,6V

  Điện trở mạch song song

  \(R = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{3.2}}{{3 + 2}} = 1,2\Omega \)

  Cường độ dòng điện :

  I = U/R = 0,6/1,2 = 0,5A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>