YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước Công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 150 m, cạnh đáy dài 220 m. Tính diện tích xung quanh S của kim tự tháp này.

  • A. \(S=2200\sqrt {346} \,\left( {{m^2}} \right)\)
  • B.  \(S=4400\sqrt {346} \left( {{m^2}} \right)\)
  • C.  \(S=2420000\left( {{m^3}} \right)\)
  • D.
   \(S=1100\sqrt {346} \left( {{m^2}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tính diện tích xung quanh của Kim tự tháp chính là tính diện tích của 4 mặt bên của hình chóp tứ giác đều .

  Gọi O là tâm của đáy của hình chóp tứ giác đều. 

  Ta có: \(SO \bot (ABCD),\,SO = 150\)

  AB = BC = CD = DA = 220

  Gọi H là trung điểm của CD ta có: \(SH \bot CD\).

  \(OH = \frac{{AD}}{2} = 110\)

  \(SH = \sqrt {S{O^2} + O{H^2}} = 10\sqrt {346}\)

  \({S_{xq}} = 4{S_{SCD}} = 4.\frac{1}{2}CD.SH\)

  \(= 4400\sqrt {346}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA