• Câu hỏi:

  Một cột đèn cao 15m. tại một thời điểm tia sáng mặt trời tạo với mặt đất 1 góc 60 độ. Hỏi bóng của cột đèn đó trên mặt đất dài bao nhiêu

   

   

  • A. \(\frac{15}{2}\)
  • B. \(\frac{15}{\sqrt{3}}\)
  • C. \(\frac{15}{\sqrt{2}}\)
  • D. \(\frac{30}{\sqrt{2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta mô phỏng bằng hình vẽ sau: 

  Ta thấy rằng, \(tan 60^{\circ}=\)(chiều cao cột đèn)/(bóng cột)

  Vậy chiều cao bóng bằng (chiều cao cột đèn)/\(tan 60^{\circ}=\)\(\frac{15}{\sqrt{3}}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC