AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng \(AB=4;AC=5\). Giá trị của sinABC là:

  • A. \(\frac{5}{4}\)
  • B. \(\frac{4}{5}\)
  • C. \(\frac{5}{\sqrt{41}}\)
  • D. \(\frac{4}{\sqrt{41}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{41}\)

  \(\Rightarrow sinABC=\frac{AC}{BC}=\frac{5}{\sqrt{41}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>