AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Khẳng định nào đúng?

  • A. \(\Delta AHB \backsim \Delta CAB\)
  • B. \(\Delta AHC \backsim \Delta BAC\)
  • C. \(\Delta AHB \backsim \Delta CHA\)
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>